logosinai

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 800.jpg
  • fotoPral.jpg
  • SALA-.jpg

geso-211   gumetasgeso1

ACCÉS I FORMACIÓ
Va dirigit a alumnes de 16 a 20 anys que no han tingut la maduresa suficient com per obtenir el graduat en ESO a l'edat esperada, que volen preparar-se per el mon del treball en l’àmbit de l'hoteleria, però que voldrien també obtenir la titulació d’una formació reglada.
Permet que puguin realitzar uns crèdits per treure el graduat d' ESO, si tenen el suficient interès i capacitat, mentre realitzen el PFI o en acabar-lo.

SORTIDES
Amb el PFI els alumnes obtenen una qualificació professional inicial i si aproven la formació obtenen també el graduat d'ESO i poden accedir a altres ensenyaments post obligatoris (Cicles Formatius de Grau Mitjà, Batxillerat...).
Si l'alumne vol seguir formant-se en hoteleria a la mateixa Escola Sinaí pot cursar CFGM de Cuina i Gastronomia i Serveis en Restauració.

CREDITS DE LA FORMACIÓ Depen de si l'alumne te aprobat o no el 3er
- Llengua catalana.
- Llengua castellana.
- Llengua estrangera.
- Matemàtiques.
- Ciències Naturals.
- Educació per la Salut.
- Fisica i quimica.
- Geografia i Histora
* Els crèdits concrets depenen del nivell de formació inicial de l'alumne.


INSCRIPCIÓ

Es el mateix procès que la inscripció en el PFI. Tenim la matricula oberta. Podeu trucar i demanar informaciò al telefon de secretaria.

OBJECTIU
Aconseguir que alumnes que no han pogut treure el graduat en educació secundaria obligatòria per diferents motius puguin tenir una segona oportunitat mentre realitzen ja uns ensenyaments professionals, aprofitant el desig que s’ha despertat quan han vist que al no treure el Graduat d’ESO han perdut alguna cosa important.