logosinai

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 800.jpg
  • fotoPral.jpg
  • SALA-.jpg

 Pasteleria 3º 2014


gumetascfgm

INFORMACIÓ CFGM PER IMPRIMIR

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
- Cuina i gastronomia / -Serveis en restauracio.
* Dirigit a alumnes de 16 a 21 anys.

FORMACIÓ
- Es realitzen 2 cicles formatius simultàniament (Cuina i gastronomia i Serveis en restauració) i la duració és de 3 cursos acadèmics.
- Pràctiques en el restaurant pedàgogic de l'escola i en altres empreses del sector.
- Possibilitat de formació dual en els nivells avançats

SORTIDES PROFESIONALS
- Cuiner de qualsevol tipus d´establiment i/o allotjament.
- Cambrer de bar o restaurant, o Cap de Rang.
- Barman, Cafeter.
- Empleat de departament d´economat d´un hotel, restaurant, hospital, servei de catering...

ACCES
Per accedir als cicles formatius es necessari haver superat l'Educació secundaria Obligatòria o haver superat una prova d'acces.

INFORMACIÖ
Cal trucar a secretaria (93.455.77.71 de 9:30 a 13).

INSCRIPCIÖ
Cal trucar a secretaria demanant una entrevista informativa. Se'l citarà per una entrevista personalitzada.
Posteriorment se li notificarà el resultat de l'admisió i la documentació necessària.

CREDITS DE LA FORMACIÓ
- Ofertes gastronòmiques.
- Preelaboració i conservació d´aliments.
- Tècniques culinàries.
- Processos bàsics de pastisseria i rebosteria.
- Productes culinaris.
- Postres en restauració.
- Operacions bàsiques en bar-cafeteria.
- Operacions bàsiques restaurant.
- El vi i el seu servei.
- Anglès.
- Segona llengua estrangera.
- Seguretat i higiene en la manipulació d´aliments.
- Formació i orientació laboral.
- Empresa i iniciativa emprenedora.
- Sintesi.
- Formació en centres de treball. 
- Crèdits complementaris: esport, matemàtica, literatura, anàlisi de la realitat social, dinàmica de grups i educació per el diàleg.
- Reforç instrumental prescriptiu.


OBJECTIUS:
- Formar a joves i adolescents en el desig de servei i de coneixement que dona la professió d´hostaleria.
- Donar la preparació tècnica i l´ètica del treball que faran d´aquesta professió un instrument de realització.
- Promoure la inserció laboral i social d´una forma satisfactòria i critica.